Partena

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Per medische pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.

Wat zijn de voorwaarden? 

  • Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen.
  • Het medische voorschrift moet 12 maanden geldig zijn.

Hoe breng ik dit in orde? 

  1. Vraag een medisch voorschrift aan je arts als je jonger bent dan 65 jaar.
  2. Download het formulier medische voetverzorging en laat het invullen door je pedicure.
  3. Bezorg het origineel ingevulde formulier terug, samen met het medische voorschrift:

Bronvermelding

http://www.partena-ziekenfonds.be/