CM

Hoeveel bedraagt de tussenkomst? 

Tegemoetkoming voor voetverzorging aan diabetespatiënten

 • 5 euro per sessie met een maximum van 20 euro per jaar

Wat zijn de voorwaarden? 

 • lid zijn van CM.
 • Geen tegemoetkoming ontvangen vanuit de ziekteverzekering.
 • Voldoen aan een van volgende voorwaarden:
  • je hebt een akkoord van de adviserend arts voor de opvolging in een diabetesovereenkomst;
  • er is een geregistreerd zorgtraject diabetes type 2;
  • er is een zorgmodel diabetes type 2;
  • er is een programma ‘Educatie en zelfzorg’.

Wat te doen?

 • Download het aanvraagformulier.
 • Laat het invullen door de pedicure
 • Bezorg het formulier aan je regionaal CM-ziekenfonds.

Bronvermelding
https://www.cm.be/